Meer grip op je team!

Meer grip op je team!

Groep Maatwerk

Vorming

Over deze vorming

In Company: 1 dag (8u) – Live Op aanvraag

Uit meermalig onderzoek blijkt dat de productie hoger ligt wanneer de werknemers zich goed voelen op het werk. Een begeleider heeft hierin een belangrijke rol en heeft veel invloed om een goede sfeer op het werk te bewaken.

De deelnemers krijgen een beter inzicht in hoe mensen samenwerken en welke factoren belangrijk zijn om mensen beter te laten samenwerken.

Aan de hand van een duidelijk kader krijgen de deelnemers eerst zelf een beter zicht op hoe zij in interactie staan met hun werknemers. Daarnaast leren zij over verschillende groepsdynamische processen en wanneer bepaalde interactiepatronen tussen mensen constructief of nefast kunnen zijn voor de sfeer op het werk.

Na deze opleiding hebben de deelnemers een beter zicht op verschillende gedragspatronen tussen mensen, weten zij van zichzelf beter hoe zij in interactie met anderen staan en hebben ze tips om mensen beter te laten samenwerken.

Terug naar overzicht

Ik heb interesse in een vorming