Wat is Groep Maatwerk

Doelstelling en opdrachten

Groep Maatwerk behartigt de belangen van bedrijven en organisaties die aangepaste arbeid verschaffen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Groep Maatwerk doet dit op 3 manieren:

 1. Impact hebben op beleid, sociaal overleg en externe stakeholders
 2. Inzicht hebben in de sector
 3. Ondersteuning bieden aan haar leden

Impact hebben op beleid, sociaal overleg en externe stakeholders

Dit gebeurt via:

 • Het samen met de leden opbouwen van sectorale standpunten.
 • Het vertegenwoordigen van de sector bij de beleidsmakers, in diverse organen van het sociaal overleg en in andere externe organen.
 • Het netwerken bij externe stakeholders.

Inzicht hebben in de sector

 • Op niveau van de individuele leden: duidelijk zicht hebben op de wijze waarop een maatwerkbedrijf functioneert en op de specificiteit van ieder individueel maatwerkbedrijf
 • Op sectorniveau: grondige kennis van regelgeving (oa subsidies), doelgroep, cao’s, sociaal overleg, bedrijfsvoering,…
 • Op macroniveau: voldoende inzicht hebben in het arbeidsrecht, het functioneren van de arbeidsmarkt en van de economie, de Vlaamse en federale besluitvorming,…

Ondersteuning bieden aan haar leden 

 • Groep Maatwerk beantwoordt vragen van de individuele leden en ondersteunt hen in visieontwikkeling over materies die tot de scoop van haar werking behoren (en verwijst hen voor andere vragen door naar de juiste instanties). Naast de individuele dienstverlening informeert en ondersteunt Groep Maatwerk haar leden ook op collectieve wijze via de ledenzone van Groep Maatwerk, studiedagen en netwerkmomenten, provinciale federaties (de maandelijkse provinciale bijeenkomsten van de maatwerkbedrijven).
 • Groep Maatwerk heeft een uitgebreid vormingsaanbod  en biedt hierbij zowel vormingspakketten gericht op maatwerkers als vormingspakketten voor omkadering aan.

Historiek

Groep Maatwerk was tot 24 april 2015 ‘VLAB’, de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen. Ondertussen gaan we als Groep Maatwerk door het leven. Een nieuwe naam, maar eenzelfde dienstverlening.

VLAB werd op 17 november 1980 opgericht in Antwerpen.