Teamleren: de sleutel voor effectief teamwerk

Teamleren: de sleutel voor effectief teamwerk

Groep Maatwerk

Vorming

Over deze vorming

De deelnemers verlaten de gekende werkplaats en worden op een externe locatie geprikkeld met allerlei samenwerkingsopdrachten. Deze opdrachten geven de deelnemers de kans om zichzelf, elkaar en de groep beter te leren kennen. Dit geeft hen de kans om nadien efficiënter samen te werken.

De samenwerkingsopdrachten worden door de trainer altijd in functie van de leernoden van de groep bepaald. Via ervaringsgerichte opdrachten leert de groep hoe ze omgaat met uitdagingen, hoe ze samenwerken en wie welke rollen opneemt. We maken aldoor de brug naar het echte werkleven en kijken hoe de opgedane inzichten daar de samenwerking kunnen bevorderen.

Waarom investeren in deze opleiding:

  • Betere samenwerkingsrelaties op de werkvloer, resulteren in betere performantie
  • Elk individu wordt zich meer bewust van zijn of haar kwaliteiten en waarde in het groter geheel
  • Het probleemoplossend vermogen van deelnemers wordt aangescherpt
  • Dankzij deze training wint een team aan cohesie, leert een groep hoe ze efficiënter kan samenwerken

Een opvolging op termijn is aanbevolen. Deze kan in een halve of een hele dag doorgaan in de werkplaats of op locatie.

Opmerking:
We bieden teamontwikkeling zowel voor maatwerkers als voor omkadering
Plaats, data, uren:
De opleiding is op maat van jouw organisatie.
Aantal dagen, tijdstippen in overleg met de trainer.
Locatie:
Steeds extern en in samenspraak bepaald.
Programma:
Eveneens in samenspraak opgesteld.

Kostprijs:
Offerte op aanvraag

Terug naar overzicht

Ik heb interesse in een vorming