Ontpop jezelf!

Ontpop jezelf!

Groep Maatwerk

Vorming

Over deze vorming

Deze opleiding bereidt maatwerkers zeer grondig voor op hun POP-gesprek. We informeren over het belang en de doelstellingen van een POP-traject. Via tal van opdrachten krijgen de deelnemers inzicht in hun persoonlijke eigenschappen en competenties.

Werknemers denken na over hun persoonlijke eigenschappen ‘Wie ben ik?’. Met behulp van ‘De stad van Axen’ en een samenwerkingsopdracht worden de deelnemers zich bewust van hun eigen gedrag (op de werkvloer). Positieve en negatieve eigenschappen worden besproken.

De deelnemers worden uitgedaagd om hun eigen competenties en kwaliteiten ‘Wat kan/ ken ik’? in kaart te brengen. Beroepenfilms, competentiekaarten en verschillende ‘POP’-gespreksmethodieken zijn hiervoor onze tools.

Last but not least, bekijken we de verschillende taakvoorkeuren ‘Wat wil ik’? De cursisten leren hun (job)doel scherp te stellen en kunnen dit zelf formuleren a.d.h.v. onze nieuwe POP-praatplaten.

Op het einde van de vorming gaan de deelnemers naar huis met een volledig ingevulde POP-bundel. In deze bundel vinden zijzelf en de POP-coach alle antwoorden terug op de vragen
‘Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?’

Kortom, de ideale start voor een geslaagd POP-gesprek.

Indien gewenst kan er de 4de dag vanuit de sociale dienst bijkomend toelichting geven worden over de POP-gespreksvoering, vertrekkende vanuit de POP-documenten en methodieken die binnen de organisatie reeds gebruikt worden.

Maximum 12 deelnemers

Terug naar overzicht

Ik heb interesse in een vorming