Basisopleiding begeleider individueel maatwerk (35u)

Basisopleiding begeleider individueel maatwerk (35u)

Groep Maatwerk i.s.m. Emino - Nieuwe opleiding gepland Antwerpen!

Vorming

Over deze vorming

Deze opleiding richt zich tot toekomstige begeleiders individueel maatwerk.

Wie?

 • Toekomstige begeleiders individueel maatwerk uit het reguliere arbeidscircuit.
 •  Maatwerkcoaches die een ‘extra’ willen toevoegen aan hun carrière.
 •  Jobcoaches GOB’s en actoren uit diverse tendertrajecten die gericht zijn op werkplekleren.
 •   HR-Professionals.
 •   Medewerkers sociale diensten maatwerkbedrijven.

De opleiding omvat 5 lesdagen die telkens doorgaan van 9u30 tot 16u met een maximum van 1 lesdag per week.

We leggen zowel de focus op het coachen van de maatwerker als op het ondersteunen van de werkgever/collega. Het kader voor deze begeleiding is het 'ondersteuningsplan Individueel Maatwerk', gebaseerd op de 5 A’s nl. Arbeidsinhoud, Arbeidsverhoudingen, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsorganisatie.

Naast een stevige basis sociale wetgeving (individueel maatwerk, BTOM,…), met aandacht voor de sociale kaart, leren cursisten handelen en coachen volgens de visie van supported employment waarbij er zowel aandacht is voor de werkgever als de maatwerker (meervoudige partijdigheid).

Aan de hand van concrete casussen doorlopen de cursisten de verschillende stappen bij het opstellen van het ondersteuningsplan. Communicatieve softskills worden ingetraind en cursisten gaan aan de slag met verschillende gespreksmethodieken in ons ‘methodiekencafé’.

Cursisten over deze opleiding:

 • Ik dacht vooraf ‘complexe materie – Individueel Maatwerk’ - maar het werd heel praktisch toegelicht.
 • Rollenspelen tijdens een opleiding daar hou ik niet van. Maar toch oefenden we methodieken in met elkaar zonder dat het aanvoelde als rollenspelen.
 • Letterlijk in de huid kruipen van een persoon met een licht verstandelijke beperking door de VR-bril, ik voelde mijn frustratie en onmacht toenemen bij het uitvoeren van de opdrachten.
 • Als ervaren coach werd ik opnieuw getriggerd, herhaling en verdieping werkt.
 • De vorming geeft een duidelijk beeld over de rol als externe coach binnen individueel maatwerk. En is zeer breed informerend zoals de diverse regels rond individueel maatwerk, methodieken voor individuele gesprekken als begeleiding van werknemer en werkgever.

Detail dag 1:

 • Introductie individueel maatwerk/sociale wetgeving
 • Supported Employment
 • Opstellen van het ondersteuningsplan ahv de 5 A's

Detail dag 2:

 • Actief intrainen van communicatieve softskills

Detail dag 3:

 • Arbeidsbeperking: laaggemiddeld IQ + psychische kwetsbaarheid
 • Voorstelling en intrainen van gespreksmethodieken

Detail dag 4:

 • Sociale wetgeving/extern netwerk
 • Werkgeversbenadering/betrokkenheid

Detail dag 5:

 • SMART actieplan
 • Training 'feedback geven' + WAKKER methode

Terug naar overzicht

Planning

Voorjaar 2024: 5 fysieke dagen 9u30 tot 16u:

Afgelopen. Basisopleiding Individueel maatwerk - 240423BOIM

 • 23/04 Bewel site Hasselt - Emino
 • 30/04 Bewel site Hasselt - Groep Maatwerk
 • 07/05 Bewel site Diepenbeek - Groep Maatwerk
 • 14/05 Bewel site Hasselt - Emino
 • 21/05 Bewel site Hasselt - Groep Maatwerk

Najaar 2024: 5 fysieke dagen 9u30 tot 16u:

Basisopleiding Individueel maatwerk - 241022BOIM  - Emino te Antwerpen, Kipdorpvest 50 

 • 22/10 Emino Antwerpen - Emino
 • 05/11 Emino Antwerpen - Groep Maatwerk
 • 12/11 Emino Antwerpen - Groep Maatwerk
 • 19/11 Emino Antwerpen - Emino
 • 26/11 Emino Antwerpen - Groep Maatwerk

Inschrijven kan tot 14/10  via vto-team@groepmaatwerk.be

Graag interesses aangeven zodat we bijkomende planningen (periode en locatie) hier op af kunnen stemmen via vto-team@groepmaatwerk.be. Bedankt!

Ik heb interesse in een vorming